:::

All News

RSS https://www.ypes.tn.edu.tw/modules/tadnews/rss.php
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2020年09月29日 07時14分
38
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
:::

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.ypes.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Findex.php%3Ftag_sn%3D5